• kuikenstal
    Gezamenlijk belang staat centraal in de hele keten

Onze Pluimveehouders

  • Ketenregiseur

Samenwerken aan de hoogst mogelijke kwaliteit

Centraal in het beleid van 2 Sisters Storteboom staat het begrip ‘Samenwerken’. Niet alleen binnen de eigen organisatie maar zeker ook met al onze boeren. We maken afspraken en werken samen met onze boeren en met alle andere partijen in de keten van ei tot en met consument. De samenwerking begint al met gespecialiseerde bedrijven die aan het begin van de keten staan: de opfokbedrijven. Verder maken we heldere, langlopende afspraken met vermeerderaars, broederijen en vleeskuikenhouders die er vervolgens voor zorgen dat we exact de kippen geleverd krijgen die passen bij onze kwaliteitsnormen.

Deze manier van werken is in onze visie de beste weg naar een goed resultaat voor alle partijen. Het gezamenlijk belang zorgt ervoor dat elke partij op het eigen onderdeel van de keten de hoogst haalbare kwaliteit en absolute voedselveiligheid nastreeft. Dit proces verloopt op basis van strikte kwaliteitseisen voor alle schakels, gecombineerd met doelgerichte in- en externe controles en een vooruitstrevend mvo-beleid.